TB系列液压弯管工具

SKU: TB系列 分类: ,

此产品目前缺货,暂时无法购买。

产品描述

IWISS威仕工具 TB系列液压弯管工具,适用范围10-22mm:

TB-22液压弯管工具:

英制尺寸 公制尺寸
尺寸 重量 尺寸 重量
1/4’’ 0.09kg 10mm 0.09kg
5/16’’ 0.09kg 12mm 0.11kg
3/8’’ 0.08kg 14mm 0.14kg
1/2’’ 0.13kg 15mm 0.14kg
5/8’’ 0.145kg 16mm 0.14kg
3/4’’ 0.19kg 18mm 0.20kg
7/8’’ 0.22kg 20mm 0.17kg
22mm 0.20kg

 

TB-22N液压弯管工具:

英制尺寸 公制尺寸
尺寸 重量 尺寸 重量
1/4’’ 0.03kg 10mm 0.04kg
5/16’’ 0.03kg 12mm 0.04kg
3/8’’ 0.03kg 14mm 0.06kg
1/2’’ 0.05kg 15mm 0.06kg
5/8’’ 0.05kg 16mm 0.06kg
3/4’’ 0.07kg 18mm 0.08kg
7/8’’ 0.08kg 20mm 0.08kg
22mm 0.09kg

 

TBJ-22液压弯管工具:

英制尺寸 公制尺寸
尺寸 重量 尺寸 重量
1/4’’ 0.09kg 10mm 0.09kg
5/16’’ 0.09kg 12mm 0.11kg
3/8’’ 0.08kg 14mm 0.14kg
1/2’’ 0.13kg 15mm 0.14kg
5/8’’ 0.145kg 16mm 0.14kg
3/4’’ 0.19kg 18mm 0.20kg
7/8’’ 0.22kg 20mm 0.17kg
22mm 0.20kg
套装包括基本工具,弯曲支架,弯曲段,塑料盒;注:前者可选

 

TBJ-22N液压弯管工具:

英制尺寸 公制尺寸
尺寸 重量 尺寸 重量
1/4’’ 0.03kg 10mm 0.04kg
5/16’’ 0.03kg 12mm 0.04kg
3/8’’ 0.03kg 14mm 0.06kg
1/2’’ 0.05kg 15mm 0.06kg
5/8’’ 0.05kg 16mm 0.06kg
3/4’’ 0.07kg 18mm 0.08kg
7/8’’ 0.08kg 20mm 0.08kg
22mm 0.09kg
套装包括基本工具,弯曲支架,弯曲段,塑料盒;注:前者可选

 

TBJ-22-REV液压弯管工具:

英制尺寸 公制尺寸
尺寸 重量 尺寸 重量
1/4’’ 0.09kg 10mm 0.09kg
5/16’’ 0.09kg 12mm 0.11kg
3/8’’ 0.08kg 14mm 0.14kg
1/2’’ 0.13kg 15mm 0.14kg
5/8’’ 0.145kg 16mm 0.14kg
3/4’’ 0.19kg 18mm 0.20kg
7/8’’ 0.22kg 20mm 0.17kg
22mm 0.20kg
套装包括基本工具,弯曲支架,弯曲段,塑料盒;注:前者可选

 

TBJ-22N-REV液压弯管工具:

英制尺寸 公制尺寸
尺寸 重量 尺寸 重量
1/4’’ 0.09kg 10mm 0.09kg
5/16’’ 0.03kg 12mm 0.04kg
3/8’’ 0.03kg 14mm 0.06kg
1/2’’ 0.05kg 15mm 0.06kg
5/8’’ 0.05kg 16mm 0.06kg
3/4’’ 0.07kg 18mm 0.08kg
7/8’’ 0.08kg 20mm 0.08kg
22mm 0.09kg
套装包括基本工具,弯曲支架,弯曲段,塑料盒;注:前者可选

其他信息

OPTONS

TB-22, TB-22N, TBJ-22, TBJ-22N, TBJ-22-REV, TBJ-22N-REV